27มิ.ย.2562 โรงเรียนเทศบาล2(วัดสมอราย)จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่