9ส.ค.62 โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดป่าจิตตสามัคคี) พร้อมคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมพอเพียง อาคารเรียน 3