1 ส.ค.62 กิจกรรมจิตอาสา”พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลำตะคอง” ณ บริเวณสะพานชุมชนมิตรภาพ ซอย 4