1 ส.ค.62 พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(จปร.) ครบรอบ 132 ปี