2 กรกฎาคม 2562 ร่วมทำประชาคมเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนสาธารณะหนองแก้ช้าง เพื่อเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและการออกกำลังกาย ณ ศาลาพาณิชย์เจริญ