26 มิ.ย. 2562 เวลา 09:00 น. นายพงษ์เลิศ สุภัทรวณิชย์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดการอบรมสถานการณ์โรคติดต่อในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ปี พ.ศ 2562