28ก.ค.62 ถวายเครื่องสักการะ(พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน)และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา