28ก.ค.62 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชกาลที่ดีและลงนามถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว