5 ส.ค.62 ประชุมสภาเทศบาลนครนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยสาม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมอาคารกาญจนภิเษก