22ก.ค.62 ซ่อมท่อประปาขนาด200ม.ม. บริเวณหน้าศูนย์หม่อนไหมถ.มิตรภาพ(ท่อแตกหัก)