23ก.ค.62 สน.การประปา ซ่อมท่อบริเวณตรงข้ามชุมชนเซ็นเมรี่ และบริเวณ ถ.เซ็นเมรี่ตรงสามแยกรั้วยีโบล์