7ส.ค.62 ซ่อมท่อประปาบริเวณหน้าร้านโคราชรัตนเเสง ถนนยมราช ขนาด 150 พร้อมเทคอนกรีตปิดพื้นถนน