7ส.ค.62 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต​ ถนนมิตรภาพ ซอย 21 สัญญาเริ่มก่อสร้าง ปัจจุบันผู้รับจ้างกำลังเข้าดำเนินการก่อสร้าง