7ส.ค.62 โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนเดชอุดม ซอย 5/2