12มิ.ย.62 ติดตั้งเครื่องกรองน้ำแก้ปัญหาน้ำคูเมืองหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา