20ก.ค.62 แก้ไขตะกอนดินและกำจัดวัชพืชขวางทางน้ำมิตรภาพ ซ.4