22ก.ค.62 ลงพื้นที่และลงเรือสำรวจลำตะคองบริเวณริมลำตะคอง ชุมชนวัดท่าตะโก ณ วัดสุสาน