6 ส.ค.62 เทศบาลนครนครราชสีมา ติดGPSรถเก็บขยะมูลฝอย เขต 4 เป็นพื้นที่แรก