8 ส.ค.62 เทศบาลฯติดสัญญานไฟชนิดไฟกระพริบบริเวณทางแยกสร้างวิสัยทัศน์ยามค่ำคืน