กระเป๋าจากซองกาแฟ

฿250.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อกลุ่ม : นางสมหมาย มากทองคำ

เบอร์โทรศัพท์ : 090-2454496

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : เป็นวัสดุที่เหลือใช้นำมาทำเป็นของใช้ที่มีประโยชน์ใช้สอยและมีรายได้ ช่วยลดขยะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

ส่วนประกอบ : ซองกาแฟที่ใช้แล้ว, ลูกแม็ค, ผ้า, หนัง, ซิป, เข็ม, เอ็น

วิธีการดูแลรักษา : ซักทำความสะอาดแล้วตากให้แห้ง