จักสานพลาสติก

฿200.00

คำอธิบาย

เจ้าของกิจการ : นางสาวบุษกร  แซ่คู

เบอร์โทรศัพท์ : 081-6601990

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : เรื่องราวเกิดจากการเก็บพลาสติดมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการเอามาสานทำของใช้ในบ้านต่อมามีคนสนใจจึงนำมาพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์

สถานที่จำหน่าย : ผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย