ชาดูดกลิ่น

฿79.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อกลุ่ม : นางสาวนงลักษณ์ จันทรมณี

เบอร์โทรศัพท์ : 086-6537407

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : ใบชาจากเชียงใหม่ นำไปบรรจุในถุงผ้าสีขาวคล้ายหมอนและเย็บให้แน่น และนำมาใส่ในถุงผ้าสีสดใสที่ต้องการตกแต่งให้สวยงามใส่บรรจุภัณฑ์

วิธีการดูแลรักษา : สามารถเก็บได้ 2 ปี