ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

฿90.00

ดอกบัวแสดงถึงความเป็นไทย ซึ่งดอกบัวแสดงออกถึงพระพุทธศาสนา รวมถึงดอกไม้ชนิดอื่น ๆ เกิดจากหัตถกรรมของภูมิปัญญาไทย