ถ่านดูดกลิ่น

฿39.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อกลุ่ม : นางสาวนงลักษณ์ จันทรมณี

เบอร์โทรศัพท์ : 086-6537407

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : เป็นถ่านไม้เผามากกว่า 1000 C นำมาบดละเอียด และผสมแป้งมันกวนให้เข้ากัน เทใส่แม่พิมพ์ตากแดดจนแห้งสนิท นำใส่บรรจุภัณฑ์

วิธีการดูแลรักษา : สามารถเก็บได้ 2 ปี