น้ำผึ้งตราคนป่า

฿250.00

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อกลุ่ม : ฟาร์มผึ่ง สยาม บอร์เนียว บี

เบอร์โทรศัพท์ : 093-4914078

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : เป็นสินค้าดีเด่น ได้สินค้า OTOP 5 ดาว

วิธีการดูแลรักษา : สามารถเก็บได้ 2-3 ปี