น้ำหอมก้านไม้กระจายกลิ่น

฿60.00

คำอธิบาย

ชื่อกลุ่ม : นางสาวนงลักษณ์ จันทรมณี

เบอร์โทรศัพท์ : 086-6537407

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : ความเป็นมาจากดอกไม้และก้านไม้ในท้องถิ่น เป็นน้ำหอมผสมเจือจางนิดหน่อยใส่สีสดใส วางตั้งไว้ได้ทุกที่มีกลิ่นหอมไปทั่วทุกบริเวณ มีกลิ่นสมุนไพรหลายกลิ่น

วิธีการดูแลรักษา : สามารถเก็บได้ 2 ปี