ผ้าคลุมไหล่ดักโครเชต์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อกลุ่ม : นาง ลำไย วงศ์วิเศษสมใจ

เบอร์โทรศัพท์ : 094-7471541

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : –

ส่วนประกอบ : ไหมฟู

วิธีการดูแลรักษา : ซักแบบทะนุถนอม ซักด้วยมือ