ลูกมัด – คริสตัล

฿600.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าของกิจการ : นางสมปอง  ลาวรรณา

เบอร์โทรศัพท์ : 087-2526312

ราคาจำหน่ายปลีกต่อหน่วย : 600 บาท / 1 ชิ้น

ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บรักษาในช่วงระยะเวลา :  –

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : เป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณจึงนำเอาภูมิปัญญามาประยุกต์ให้นำสมัย พัฒนารูปแบบสู่สากลเพื่อเป็นการใช้ได้ทุกรุ่นทุกวัย และเป็นของฝากที่มีคุณค่า

สถานที่จำหน่าย : หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา