สบู่รังไหมสีทอง Goldden silk worm cocoon saop

฿80.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อกลุ่ม : อรุโณทัย วงพาก

ชื่อผู้ผลิต : อรุโณทัย วงพาก

เบอร์โทรศัพท์ : 094-5162242

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : ใช้สมุนไพรไทยในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ โดยมีงานวิจัยรองรับ

วิธีการดูแลรักษา : สามารถเก็บได้ 1-2 ปี