สมุนไพรลูกประคบ,น้ำยาซักผ้าสมุนไพร,น้ำยาล้างจานสมุนไพร

฿40.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อกลุ่ม : นาง เชียร ปั่นโพธิ์

เบอร์โทรศัพท์ : 093-5434996

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : เป็นผลิตภัณฑ์ที่ภูมิปัญญาไทยของชาวบ้าน ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละตัวจะมีส่วนประกอบของพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่ปลูกใช้ในบริเวณบ้านและหาซื้อได้ในชุมชน

ส่วนประกอบ : –

วิธีการดูแลรักษา : –