สเปรย์อโรมา

฿100.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อกลุ่ม : นางสาวนงลักษณ์ จันทรมณี

เบอร์โทรศัพท์ : 086-6537407

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : เป็นน้ำหมักชีวภาพจากสารอินทรีย์ซึ่งหมักมา 5 ปี ผสมกับแอลกอฮอล์และกลิ่นตะไคร้หอม ดับกลิ่นเหม็นได้ดี

วิธีการดูแลรักษา : สามารถเก็บได้ 2 ปี