หมี่กรอบโคราชซอสมัลเบอร์รี่

฿40.00

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าของกิจการ : นางพัทษนันท์  ตั้งอมรสถิต

เบอร์โทรศัพท์ : 083-3859992

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : ซอสหมี่กรอบผลิตจากผลหม่อนซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย ผลหม่อนเป็นผลไม้จากหม่อนอินทรีย์และผลิตซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งผ่านการประกวดและได้รับรางวัลมาแล้ว

สถานที่จำหน่าย : ร้านขนมไทย ร้านกาแฟร้อยไร่ หมี่ห้าดาว ตลาดจริงใจ ตลาดประชารัฐ