เกลือหอม

฿20.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อกลุ่ม : นางสาวนงลักษณ์ จันทรมณี

เบอร์โทรศัพท์ : 086-6537407

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : เป็นเกลือคัดพิเศษ นำมาผสมกับหัวน้ำหอม ใส่บรรจุภัณฑ์ ตกแต่งให้สวยงาม

วิธีการดูแลรักษา : สามารถเก็บได้ 1 ปี