เบาะรองนั่ง

฿50.00

คำอธิบาย

เจ้าของกิจการ : นางสิริกาญจน์  แวววรเศรษฐ์

เบอร์โทรศัพท์ : 082-6294790

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : ใช้ผ้าไทยเริ่มจากรับจ้างทำเบาะแล้วเอามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อจัดจำหน่าย

สถานที่จำหน่าย : โดมพารากอน ร้านสุขภัณฑ์วัดพายัพ ร้านหาดใหญ่สโตร์