เบาะรองนั่ง

฿50.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อกลุ่ม : นาง สิริกาญจน์ แวววรเศรษฐ์

เบอร์โทรศัพท์ : 082-6294790

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : –

ส่วนประกอบ : ใยผ้า

วิธีการดูแลรักษา : –