เสื้อสำเร็จรูปฝ้ายเส้นใยประดิษฐ์

฿1,200.00

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชื่อกลุ่ม : นางสาว ปารมี ขุนสูงเนิน

เบอร์โทรศัพท์ : 091-8311448

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : เป็นผ้าฝ้าย (เส้นใยประดิษฐ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น

ส่วนประกอบ : เป็นการตัดเย็บโดยใช้ ผ้ามัดหมี่พื้นเรียบแบบแยกชิ้นตัด(หน้า-หลัง)แตกต่างกัน

วิธีการดูแลรักษา : อยู่ที่การรักษาดูแลในการซักและตากและรีด