เสื้อแจ๊คเก็ท

฿15,000.00

โทรศัพท์ 0922692524

ประโยชน์ใช้สอยผลิตภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ การผสมผสานภูมิปัญญาของผ้าไหมผสานรวมกันกับการออกแบบตัดเย็บที่ทันสมัยเพื่อช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

สถานที่ผลิต เลขที่ 1773/16 ซอยถนน เดชอุดม ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา ชุมชนโทรศัพท์ 096-2692524

สถานที่จำหน่าย Terminal 21 ชั้น 3