แปรรูปการเกษตร mix berry (หมี่กรอบซอสมัลเบอร์รี่)

฿40.00

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าของกิจการ : นางพัทษนันท์  ตั้งอมรสถิต

เบอร์โทรศัพท์ : 083-3859992

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : แบ่งรูปจากผลสดเป็นน้ำหม่อนเข้มข้นซึ่งเป็นภูมิปัญญาของทางบ้าน

สถานที่จำหน่าย : ร้านขายของฝากทั่วไป