แปรรูปการเกษตร mix berry (เมี่ยงคำซอสสมุนไพรใบหม่อน)

฿45.00

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เจ้าของกิจการ : นางพัทษนันท์  ตั้งอมรสถิต

เบอร์โทรศัพท์ : 083-3859992

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : แบ่งรูปจากผลสดเป็นน้ำหม่อนเข้มข้นซึ่งเป็นภูมิปัญญาของทางบ้าน

สถานที่จำหน่าย : ร้านขายของฝากทั่วไป