ไข่เค็มสมุนไพรจิดาภา

฿50.00

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เจ้าของกิจการ : นางสาวนัยนา  เดชพันธ์

เบอร์โทรศัพท์ : 061-9565459

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงความเป็นไทย หรือภูมิปัญญาไทย/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ : เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาต่อยอดจากบรรพบุรุษ

สถานที่จำหน่าย : ตลาด ผ่านตัวแทนจัดจำหน่าย