18ก.ค.62 โครงการสร้างเสริมทักษะชีวิตวัยใสพ้นภัยสังคม ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค