11ก.ค.62 วางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช