12 มิ.ย.62 กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562