23 ก.พ.61 เปิดนิทรรศการวิชาการ”สานต่อพ่อ รักพอเพียง”เพื่อให้ครูนักเรียนได้แสดงผลงานในรอบปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเทศบาล 5