31พ.ค.62 เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนสืบศิริพัฒนา ณ ที่ทำการชุมชน