4มิ.ย.62 การแข่งขัน “กีฬาฟุตซอล” ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนเทศบาลนครนครราชสีมา ประจำปี 2562