6มิ.ย.62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ณ ห้องประชุมชั้น 5