7มิ.ย.62 สำรวจพื้นที่การดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ชุมชนวัดม่วง-วัดสะแก