7มิ.ย.62 เปิดประชุม คณะกรรมการ โครงการบ้านมั่นคง เมืองนครราชสีมาประจำปี งบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองสวัสดิการสังคม