2 ก.ค. 62 จำหน่ายทรัพย์หลุดสถานธนานุบาล3 วันที่ 6 ก.ค. 62 เวลา 9.00 น.